Dự báo thời tiết ngày 06/03/2023

Dự báo thời tiết - Ngày đăng : 22:11, 05/03/2023

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Dự báo thời tiết ngày 06/03/2023

Trần Đức