Bắc Ninh đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư chọn lọc chất lượng cao

Kinh tế - Ngày đăng : 20:00, 21/03/2023

Tỉnh Bắc Ninh sẽ phát huy những thế mạnh vốn có, chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh thu hút được 29 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 131,56 triệu USD và 3 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 285 tỷ đồng; điều chỉnh vốn cho 22 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 77,98 triệu USD... Lũy kế đến nay, tỉnh Bắc Ninh cấp đăng ký đầu tư cho 1.842 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng đạt hơn 23,56 tỷ USD và 1.545 dự án đầu tư cho nhà đầu tư trong nước còn hiệu lực với tổng vốn hơn 252.826 tỷ đồng. Riêng trên lĩnh vực hạ tầng KCN cấp đầu tư cho 21 dự án với nguồn vốn trong nước hơn 35.875 tỷ đồng.

khu-cong-nghiep.jpg
Tỉnh Bắc Ninh thu hút 131 triệu USD đầu tư nước ngoài

Để đạt được mục tiêu trong năm 2023, tỉnh sẽ dành hơn 13,04 tỷ đồng triển khai 32 hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện 18 nội dung gồm 9 hoạt động xúc tiến đầu tư, 6 hoạt động xúc tiến du lịch và 3 hoạt động xúc tiến thương mại; Sở Công thương thực hiện 4 hoạt động xúc tiến thương mại; Ban Quản lý các KCN tỉnh thực hiện 10 hoạt động xúc tiến đầu tư. Quan điểm của tỉnh vẫn tiếp tục ưu tiên lựa chọn các dự án đầu tư theo tiêu chí “2 ít 3 cao”, thu hút các dự án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng tăng hàm lượng các dự án sử dụng công nghệ cao và sử dụng đất có hiệu quả. Thu hút đầu tư có chọn lọc gắn với việc thúc đẩy, hỗ trợ sự phát triển nhằm nâng cao năng lực, kinh nghiệm quản lý và vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp trong nước; đồng thời xây dựng mối liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, hình thành các chuỗi cung ứng mới.

Đồng thời, tỉnh Bắc Ninh phát huy những thế mạnh vốn có, chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Ưu tiên thu hút các dự án đầu tư xanh, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ sạch (pin năng lượng, chất bán dẫn, chíp…), công nghiệp hỗ trợ (sản xuất phụ tùng ô tô...) gắn với phương pháp quản lý, quản trị tiên tiến, hiện đại; công nghệ đầu cuối 5G, 6G; nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch; các tổ hợp thương mại dịch vụ cao cấp (trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, dịch vụ về đào tạo, y tế quốc tế); các dự án đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, sinh thái…

Đặc biệt Bắc Ninh chuyển đổi phương thức xúc tiến đầu tư từ bị động sang chủ động thông qua việc ứng dụng công nghệ số, chú trọng các hoạt động trực tuyến… Bắc Ninh lấy công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, đối thoại làm hạt nhân; hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết khó khăn trong quá trình triển khai đầu tư, kinh doanh nhanh chóng, hiệu quả. Trong đó, Bắc Ninh chú trọng xúc tiến, thu hút đầu tư từ các thị trường trọng điểm mà tỉnh đang thực hiện tốt như: Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan,...

Minh Lâm