Hải Dương: 41 mỏ khoáng sản đã và đang thực hiện đóng cửa

Tài nguyên và phát triển - Ngày đăng : 16:30, 02/04/2023

Đến cuối tháng 3, toàn tỉnh Hải Dương đã có 41 trong tổng số 50 mỏ khoáng sản đã và đang thực hiện việc đóng cửa.

Trong đó có 21 mỏ có quyết định đóng cửa hoặc quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ, 16 mỏ đang được thẩm định hồ sơ đóng cửa, 4 mỏ đang lập hồ sơ đóng cửa. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục đôn đốc để đóng 9 mỏ còn lại.

mo-khoang-san.jpg
41 mỏ khoáng sản đã và đang thực hiện đóng cửa

Những năm trước, việc quản lý trữ lượng khai thác tại các mỏ chủ yếu trên cơ sở báo cáo của doanh nghiệp. Hiện nay, tỉnh đã đo đạc hiện trạng khai thác định kỳ, tính toán cụ thể khối lượng khoáng sản khai thác hằng năm, góp phần bảo đảm chống thất thu ngân sách.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: nhiều giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn nhưng việc đóng cửa mỏ để kéo dài qua nhiều năm.

Thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản hiện nay rất lâu (khoảng 135 ngày), nhiều nội dung quy định trong và sau khi đấu giá chưa rõ ràng, người trúng đấu giá vẫn phải tự thỏa thuận để có diện tích phục vụ khai thác dẫn đến tiến độ kéo dài…

Hoàng An