Quảng Ngãi: Tiếp nhận tài trợ 2,4 tỷ đồng bảo tồn đa dạng sinh học từ Tổ chức FFI

Đa dạng sinh học - Ngày đăng : 19:30, 30/05/2023

Quảng Ngãi tiếp nhận dự án do Tổ chức Fauna & Flora International (FFI) - Chương trình Việt Nam với mục tiêu bảo vệ tính đa dạng sinh học và các tài nguyên thiết yếu, các dịch vụ hệ sinh thái cung cấp cho các thế hệ tương lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký quyết định phê duyệt tiếp nhận dự án bảo tồn đa dạng sinh học tại Quảng Ngãi do Tổ chức Fauna & Flora International (FFI)-Chương trình Việt Nam tài trợ, với tổng kinh phí 2,4 tỷ đồng theo hình thức viện trợ không hoàn lại.

UBND tỉnh giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị thực hiện dự án tại 3 xã, gồm: Ba Xa, Ba Nam và Ba Lế, huyện Ba Tơ và các vùng lân cận tỉnh Quảng Ngãi; thời gian thực hiện từ năm 2023 – 2025.

Mục tiêu của dự án là bảo vệ các khu rừng giàu động vật hoang dã và trữ lượng các-bon cao thuộc huyện Ba Tơ và các vùng lân cận trung tâm Trường Sơn của Việt Nam, bảo vệ tính đa dạng sinh học cao và các tài nguyên thiết yếu, các dịch vụ hệ sinh thái cung cấp cho các thế hệ tương lai.

bao-ton-vooc.jpg
Tổ chức FFI tài trợ 2,4 tỷ đồng bảo tồn đa dạng sinh học tại Quảng Ngãi

Các hoạt động chính của dự án: Xúc tiến thành lập khu rừng đặc dụng tại tỉnh Quảng Ngãi gồm khu rừng thuộc huyện Ba Tơ, thúc đẩy công tác quản lý các khu rừng tại các huyện lân cận; xây dựng dữ liệu về đa dạng sinh học bao gồm các loài thú mặt đất và linh trưởng được thu thập để phát triển kế hoạch bảo tồn loài và báo cáo tiền khả thi khu vực bảo tồn; xác định ranh giới khu bảo tồn trên thực địa và cả ranh giới theo truyền thống.

Nâng cao năng lực quản lý cho các Ban Quản lý rừng thông qua áp dụng công cụ tuần tra SMART và bảo đảm tuân thủ các chính sách an toàn xã hội trong quá trình thành lập khu bảo tồn.

Sự tham gia đồng thuận cao của địa phương và các bên liên quan cho quá trình thành lập khu bảo tồn thiên nhiên. Các sự kiện truyền thông, hội thảo thúc đẩy quá trình thành lập rừng đặc dụng và sự cần thiết hình thành khu dự trữ thiên nhiên phía Tây huyện Ba Tơ. Phương án hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân sinh sống chung quanh khu vực bảo tồn được xác định và thực hiện hỗ trợ.

Nguyên Lâm