Sơn La: Lan tỏa phong trào Chống rác thải nhựa

Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 13:26, 01/06/2023

Nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, Tháng hành động vì môi trường 2023, Sở TN&MT tỉnh Sơn La phát động mỗi địa phương có 1 mô hình Chống ô nhiễm nhựa.

Theo đó, Sở TN&MT cũng kêu gọi các địa phương căn cứ tình hình thực tế, cao điểm từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6/2023, đồng loạt tổ chức các hoạt động cộng đồng như mít tinh, ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải tại các điểm đen và ô nhiễm rác thải nhựa ở sông suối, ao hồ, kênh, mương...

anh-1-3-.jpg
Phụ nữ Sơn La nhân rộng mô hình Ngôi nhà xanh thu gom rác thải nhựa.

Phát động Chiến dịch chung tay giảm thiểu rác thải nhựa bằng các hành động thiết thực như thành lập liên minh nói không với túi nilon khó phân huỷ, sản phẩm nhựa dùng một lần; đẩy mạnh thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi nilon khó phân huỷ, sản phẩm nhựa dùng một lần; khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích thiết kế từ các vật liệu có tính thân thiện môi trường) tại các cơ quan, đơn vị, địa điểm công cộng phù hợp để đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2023 có tính lan tỏa cao.

Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải tại nguồn. Đối với các huyện/thành phố cần có ít nhất 1 mô hình cụ thể về "Chống ô nhiễm nhựa" hiệu quả của địa phương.

Đồng thời, Sở TN&MT cũng đề nghị các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, Đề án về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 – 2025.…

Tập trung tuyên truyền các mô hình điển hình trong thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Đa dạng các công cụ, phương thức tuyên truyền; vận dụng nền tảng công nghệ và mạng xã hội để truyền thông "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa", cho hành động "Chống ô nhiễm nhựa" để tạo sự lan tỏa, hiệu ứng đến mọi tầng lớp nhân dân.

Phát hiện, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp có thành tích, sáng kiến tiêu biểu trong bảo vệ môi trường, nhất là sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa.

Hoàng An