[VIDEO] Trao đổi nghiệp vụ, kỹ năng sản xuất chương trình Truyền hình internet

Phóng sự - Ngày đăng : 22:20, 07/06/2023

Sáng ngày 7/6, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã tổ chức buổi trao đổi nghiệp vụ, kỹ năng sản xuất chương trình Truyền hình internet.
VIDEO: Trao đổi nghiệp vụ, kỹ năng sản xuất chương trình Truyền hình internet

Phan Thảo - Trần Đức