Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Tin tức - Sự kiện - Ngày đăng : 16:30, 15/07/2023

Ông Nguyễn Hồng Nam, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội được bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
15-ctn.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cho ông Nguyễn Hồng Nam

Chiều ngày 14/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cho ông Nguyễn Hồng Nam, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Cùng dự có ông Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành.

Chúc mừng ông Nguyễn Hồng Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước tin tưởng trao trọng trách Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chủ tịch nước cho rằng, đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời là trách nhiệm nặng nề đối với ông Nguyễn Hồng Nam.

Nhấn mạnh, trong bộ máy nhà nước ta, Tòa án nhân dân có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, Chủ tịch nước yêu cầu Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hồng Nam cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong xét xử; giữ gìn, bảo vệ pháp luật, hết mực công tâm, khách quan, không vì lợi ích riêng. Người thẩm phán phải thực sự là tấm gương về đức tính thanh liêm, cương trực và nhân hậu.

Mỗi bản án, quyết định của tòa án phải là những chuẩn mực về pháp lý, có sức thuyết phục và cảm hóa, có tác dụng giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân; khuất phục được tội phạm, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong xét xử; giữ gìn, bảo vệ pháp luật, hết mực công tâm, khách quan, không vì lợi ích riêng.

Thẩm phán Nguyễn Hồng Nam cần tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình để khắc phục được những hạn chế, vượt qua mọi cám dỗ đời thường. Chủ động cùng tập thể Hội đồng Thẩm phán, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đổi mới các mặt công tác, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống Tòa án nhân dân vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán, công chức, viên chức Tòa án nhân dân “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” như Bác Hồ kính yêu đã dạy.

Chủ tịch nước tin tưởng, ông Nguyễn Hồng Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tòa án nhân dân, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức ngành Tòa án.

Thẩm phán Nguyễn Hồng Nam bày tỏ vinh dự và xúc động khi được Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, đồng thời nghiêm túc tiếp thu và thực hiện toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, hứa sẽ luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hà My