Năm 2017, Trùng Khánh (Cao Bằng) trồng rừng tập trung đạt 100%

Tài nguyên và phát triển - Ngày đăng : 06:43, 16/01/2018

(Moitruong.net.vn) – Năm 2017, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) đã trồng 100 ha rừng tập trung, đạt 100% kế hoạch; vận động các chủ rừng chăm sóc rừng phòng hộ lần 1 với diện tích 146,6 ha; trồng 20.000 cây phân tán.

Diện tích rừng trồng tại xã Chí Viễn (Trùng Khánh)

Trong đó, tập trung trồng rừng sản xuất tại 3 xã: Ngọc Khê, Thân Giáp, Đình Phong với tổng diện tích 40 ha; rừng phòng hộ được triển khai trồng tại các xã: Thân Giáp, Đoài Côn, Thông Huề, Trung Phúc, Chí Viễn, Cao Thăng với diện tích 60 ha. Tiếp nhận và trồng 72 cây hoa ban tại khu vực trung tâm huyện, Chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc, động Ngườm Ngao.

Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm huyện còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng cho 128 chủ rừng là cộng đồng, 285 chủ rừng là nhóm hộ và 2.008 chủ rừng là hộ gia đình của 17 xã, thị trấn với tổng kinh phí chi trả trên 1 tỷ 760 triệu đồng.

Trong năm, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 15 vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó, 9 vụ khai thác lâm sản trái phép; 4 vụ cháy rừng tại các xã: Chí Viễn, Ngọc Khê, Phong Châu làm thiệt hại 5,42 ha; 2 vụ vi phạm khác. Xử phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước trên 23 triệu đồng.

Theo báo Cao Bằng