Đồng Nai yêu cầu 4 doanh nghiệp FDI tạm ngưng chăn nuôi gia công với 328 trang trại

Kinh tế - Ngày đăng : 20:00, 21/09/2023

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi đến 4 công ty về việc tạm ngưng hoạt động chăn nuôi gia công tại 328 cơ sở chăn nuôi gia công chưa có thủ tục về môi trường…

Trong văn bản gửi doanh nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai yêu cầu, Công ty trách nhiệm hữu hạn CJ Vina Argi - Chi nhánh Đồng Nai; Công ty cổ phần C.P. Việt Nam; Công ty trách nhiệm hữu hạn Japfa Comfeed Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Sunjin Vina tạm ngưng hoạt động nuôi gia công tại 328 cơ sở chăn nuôi chưa hoàn thiện thủ tục môi trường; chưa có xác nhận đăng ký môi trường của cơ quan có thẩm quyền. Việc chăn nuôi chỉ được tiếp tục sau khi các chủ cơ sở, gia đình bổ sung, hoàn thiện thủ tục môi trường.

Đồng thời đề nghị doanh nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các quy định pháp luật về đảm bảo môi trường trong chăn nuôi. Trường hợp cơ sở chăn nuôi không đủ điều kiện để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường, xác nhận đăng ký môi trường thì chấm dứt việc nuôi gia công. Doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai trước ngày 30/9/2023.

chan-nuoi-gia-cong.png
Hồ xử lý nước thải của một trang trại chăn nuôi lợn tại Đồng Nai

Đồng Nai là tỉnh có ngành chăn nuôi phát triển nhất cả nước với đàn lợn hơn 2,5 triệu con, đàn gà gần 27 triệu con. Toàn tỉnh có gần 1.500 cơ sở chăn nuôi tập trung và hơn 22.200 cơ sở chăn nuôi nông hộ với hai loại chính là lợn và gà. Ngành chăn nuôi phát triển mạnh giúp người dân Đồng Nai nâng cao thu nhập, tuy nhiên, ở một số địa phương trong tỉnh, chăn nuôi gây ra nhiều hệ lụy, nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường.

Trước đó, ngày 19/9, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh về việc kiểm tra, xử lý 328 trại chăn nuôi lợn, gà có hợp đồng nuôi gia công cho 4 công ty chưa có thủ tục về môi trường.

Theo đó, qua rà soát hồ sơ, kiểm tra thực tế của các địa phương trong 4 tháng tiến hành tổng kiểm tra các cơ sở chăn nuôi chấp hành các quy định về môi trường trên địa bàn theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, có 328 cơ sở chăn nuôi tại 10 huyện, thành phố có hợp đồng nuôi gia công cho 4 công ty trên nhưng chưa được cấp thủ tục về môi trường.

Từ tháng 4/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hơn 9.800 cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát hồ sơ, kiểm tra thực tế, ngành chức năng phát hiện 328 cơ sở chăn nuôi tại 10 huyện, thành phố có hợp đồng nuôi gia công cho 4 công ty nêu trên chưa được cấp thủ tục về môi trường. Trong đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn CJ Vina Argi - Chi nhánh Đồng Nai có hợp đồng nuôi gia công nhiều nhất với 250 cơ sở.


Tuấn Kiệt