Lai Châu tiếp nhận hơn 71 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng

Kinh tế - Ngày đăng : 20:00, 11/10/2023

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lai Châu thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị kê khai và nộp tiền ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng. Trong 9 tháng đầu năm 2023 đã thực hiện tiếp nhận hơn 71 tỷ đồng.
dich-vu-bao-ve-rung.png
Được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, bà con dân tộc thiểu số ở Lai Châu có ý thức cao trong việc bảo vệ và phát triển rừng. Ảnh: Hải Đăng

Ông Nguyễn Bá Việt, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lai Châu cho biết, đối với các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng có lưu vực liên tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam triển khai tiếp nhận tiền ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng của các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng năm 2023 đảm bảo đúng quy định. Trong 9 tháng đầu năm 2023 đã thực hiện tiếp nhận hơn 71 tỷ đồng.

Ngoài ra, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lai Châu cũng thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị kê khai và nộp tiền ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng theo hợp đồng đã ký kết. Đến nay, cơ bản các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện việc kê khai và nộp tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng về Quỹ đảm bảo đúng quy định. Hiện chỉ còn nhà máy thủy điện Nậm Na 3 chưa nộp đầy đủ tiền dịch vụ môi trrường rừng quý II/2023 về Quỹ với số tiền là trên 1,5 tỷ đồng.

Hoàng Linh