Người dân Đà Nẵng có thể gửi yêu cầu cứu hộ khẩn cấp về thiên tai đến cơ quan chức năng qua ứng dụng

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 07:30, 14/10/2023

Người dân Đà Nẵng có thể gửi mức ngập nước tại vị trí của mình lên ứng dụng để chia sẻ, cung cấp thông tin; gửi yêu cầu cứu hộ khẩn cấp đến cơ quan chức năng và xem thông tin các nhà sơ tán (hơn 1.000 địa điểm) qua ứng dụng Danang Smart City.

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Đà Nẵng vừa ban hành Văn bản số 2530/STTTT-TTGSĐHTM ngày 12/10/2023 về hướng dẫn sử dụng hệ thống theo dõi mưa, ngập trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở TT&TT vừa cập nhật, hoàn thiện hệ thống theo dõi mưa, ngập nước phục vụ công tác quản lý Nhà nước, chỉ đạo điều hành trong mùa mưa, bão, lũ với 2 phân hệ chính: người dân và cán bộ quản trị.

thien-tai-1.jpg
Tính năng theo dõi mưa, ngập lụt trên ứng dụng Danang Smart City

Đối với người dân, du khách có thể theo dõi mưa, ngập nước qua phân hệ “Mức mưa, ngập nước” đã được tích hợp trên Ứng dụng Danang Smart City. Người dân có thể theo dõi lượng mưa tại 44 trạm đo mưa và khoảng 400 điểm ngập, đường ngập để chủ động trong di chuyển và ứng phó.

Người dân có thể gửi mức ngập nước tại vị trí của mình lên ứng dụng để chia sẻ, cung cấp thông tin; gửi yêu cầu cứu hộ khẩn cấp đến cơ quan chức năng và xem thông tin các nhà sơ tán (hơn 1.000 địa điểm), các số điện thoại khẩn cấp…

Phân hệ cho cán bộ quản trị tại https://muangap.danang.gov.vn/... để tiếp nhận các yêu cầu cứu hộ khẩn cấp của người dân trên địa bàn và chủ động hỗ trợ; xem xét duyệt các dữ liệu ngập do người dân gửi lên…

Để hệ thống theo dõi mưa, ngập nước hoạt động hiệu quả, Sở TT&TT khuyến khích người dân cập nhật thông tin lượng mưa, các điểm ngập để các cơ quan quản lý cập nhật kịp thời và có phương án hỗ trợ.

Minh Lâm