Mực nước các hồ thủy điện khu vực Tây Nguyên cao, hồ Mường Hung điều tiết xả tràn

Nước và cuộc sống - Ngày đăng : 14:30, 24/10/2023

Tính đến sáng nay (24/10), lưu lượng nước về các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ giảm nhẹ. Các hồ chứa thủy điện khu vực Tây Nguyên mực nước cao, một số hồ đã điều tiết nước xả tràn. Tại miền Trung, nhiều hồ tiếp tục xả tràn hạ mực nước.

Theo cơ quan chức năng, hôm nay (24/10), lưu lượng về các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ giảm nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ dao động nhẹ; Khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ giảm; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ tăng nhanh so với hôm qua.

24-htd.jpg
Các hồ chứa thủy điện Khu vực Tây Nguyên mực nước cao, một số hồ đã điều tiết nước xả tràn (Ảnh minh hoạ)

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ dao động nhẹ; Khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ giảm nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ tăng so với hôm qua. Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ (Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Đồng Nai) mực nước cao, đang tăng cường phát điện, sử dụng nước hiệu quả tránh xả thừa. Các hồ chứa thủy điện khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế, vận hành điểu tiết hồ chứa để hạ mực nước hồ, tạo dung tích phòng lũ chủ động đón các trận lũ trong thời gian tới (vận hành điều tiết với tổng lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồ), chủ động vận hành phát điện để sử dụng hiệu quả nguồn nước.

Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên mực nước cao, một số hồ đã điều tiết nước xả tràn như: Mường Hung, Sông Lô 6, A Lưới, Bình Điền, Đakrong 1, Hương Điền, Cần Đơn, Srok Phu Miêng, Thác Mơ, Trị An, Za Hưng, Sông Ba Hạ, Ialy, Pleikrong, Sê San 3, SSê San 4 các hồ lớn còn lại mực nước đều dưới mực nước theo quy định, chủ động vận hành phát điện để sử dụng hiệu quả nguồn nước.

Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24h tới các hồ khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ giảm nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ tăng nhẹ. Cụ thể:

1. Khu vực Bắc Bộ

Các hồ thủy điện lưu lượng về dao động nhẹ so với ngày hôm qua: Lai Châu: 498 m3/s; Sơn La: 553 m3/s; Hòa Bình: 138 m3/s; Thác Bà: 120 m3/s; Tuyên Quang: 111 m3/s; Bản Chát: 36 m3/s.

Các hồ có mực nước cao hơn mực nước chết như: Hồ Lai Châu: 294,3m (mực nước chết là 265); hồ Sơn La: 214,99m (mực nước chết là 175 m); hồ Hòa Bình: 116,75m (mực nước chết là 80, mực nước trước lũ là 115m); hồ Thác Bà: 56 m (mực nước trước lũ là 57m, mực nước chết là 46); hồ Tuyên Quang là 118,93m (mực nước trước lũ là 118m, mực nước chết là 90m); hồ Bản Chát: 474,41m (mực nước dâng bình thường là 475m, mực nước chết là 431m).

2. Khu vực Bắc Trung Bộ

Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ tăng với ngày hôm qua: Trung Sơn: 178 m3/s; Bản Vẽ: 135 m3/s; Hủa Na: 118 m3/s (xả tràn 8 m3/s); Bình Điền: 484 m3/s (xả tràn 246 m3/s); Hương Điền: 816 m3/s (xả tràn 413 m3/s).

Mực nước các hồ tăng so với ngày hôm qua (mực nước hồ/ mực nước chết). Như: Hồ Trung Sơn 157.06/150 m (mực nước trước lũ là 157m); hồ Bản Vẽ: 197.86/155.0 m (mực nước trước lũ từ 195 - 200m); hồ Hủa Na: 237.61/215 m (mực nước trước lũ là 235m); hồ thủy điện Bình Điền: 81.66/53 m (mực nước trước lũ là 80.6m); hồ thủy điện Hương Điền: 57.44/46 m (mực nước trước lũ là 56m).

3. Khu vực Đông Nam Bộ:

Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ dao động nhẹ so với ngày hôm qua. Mực nước các hồ dao động nhẹ so với ngày hôm qua như: Hồ Thác Mơ là 217,99 m (mực nước trước lũ là 216 - 218m); hồ Trị An: 61,53 m (mực nước trước lũ là 60,8 – 62,0m).

4. Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ:

Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ dao động so với ngày hôm qua: A Vương: 165 m3/s (xả tràn 85 m3/s).; Đăkđrink: 39 m3/s; Sông Bung 4: 108 m3/s; Sông Tranh 2: 105 m3/s (xả tràn 6 m3/s); Sông Ba Hạ: 210 m3/s (xả tràn 50 m3/s); Sông Hinh: 30 m3/s.

Các hồ có mực nước dao động nhẹ với ngày hôm qua như hồ A Vương mực nước hồ đang ở 376m trong khi mực nước trước lũ là 376m; hồ Đăkđrink hiện có mực nước là 397,9m (mực nước trước lũ là 405m); hồ Sông Bung 4 có mực nước là 214,29 m (mực nước trước lũ: 217.5m); mực nước hồ Sông Tranh 2 là 163,03m (mực nước trước lũ là 172m); hồ Sông Ba Hạ có mực nước là 102,63 m (mực nước trước lũ: 103m) và hồ Sông Hinh hiện có mực nước là 200,53 m (mực nước trước lũ: 207m)

5. Khu vực Tây Nguyên:

Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ giảm so với ngày hôm qua: Buôn Kuốp: 208 m3/s; Buôn Tua Srah: 156 m3/s; Đại Ninh: 68 m3/s; Hàm Thuận: 96 m3/s; Đồng Nai 3: 116 m3/s; Ialy: 480 m3/s (xả tràn 80 m3/s); Pleikrông: 251 m3/s (xả tràn 51 m3/s); Sê San 4: 528 m3/s; Thượng Kon Tum: 37 m3/s (xả tràn 9 m3/s). Mực nước các hồ dao động nhẹ so với ngày hôm qua.

Hiện mực nước hồ so với mực nước chết cụ thể: hồ Buôn Kuốp là 411,2/409 m (mực nước dâng bình thường là 412m, mực nước chết là 409m); hồ Buôn Tua Srah là 487,07/465 m (mực nước trước lũ là 486.5m); hồ Đại Ninh là 879,69/860 m (mực nước trước lũ: 878 – 880 m); hồ Hàm Thuận: 604,89/575m (mực nước trước lũ là 604 – 605m); hồ Đồng Nai 3 là 588,12/570 m (mực nước trước lũ: 587,5 - 590m); mực nước hồ Ialy là 514,2/490 m (mực nước trước lũ là 513,2m); hôg Pleikrông là 569,48/537m (mực nước trước lũ: 569,5m); hồ Sê San 4 là 214,47/210m (mực nước trước lũ: 214,5m); hồ Thượng Kon Tum: 1.157/1138 m (mực nước trước lũ là 1157m).

Hạ Vy