Thành lập thêm các trạm thủy văn, đo mưa tại Quảng Nam

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 19:00, 20/11/2023

Tỉnh Quảng Nam sẽ được thành lập 5 trạm thủy văn, 11 trạm đo mưa nhằm nâng cao hiệu quả việc cảnh báo thiên tai, dịch bệnh phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Theo Quyết định số 3157 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có 7 trạm thủy văn độc lập, 4 trạm thủy văn kết hợp tài nguyên nước và 14 trạm đo mưa thuộc Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ và Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ sẽ được thành lập.

Trong đó, tỉnh Quảng Nam sẽ được thành lập 5 trạm thủy văn tại Thác Cạn, Sông Thanh (Nam Giang), Hà Tân (Đại Lãnh, Đại Lộc), Cửa Đại (Hội An) và Tiên Phước; 4 trạm thủy văn kết hợp tài nguyên nước tại hồ Sông Bung 2 (xã Zuôih, Nam Giang), hồ sông Tranh 2 (xã Trà Tập, Nam Trà My), hồ A Vương (Prao, Đông Giang) và hồ Đắc Mi 4 (xã Phước Chánh, Phước Sơn).

thuy-van.jpg
Ảnh minh họa.

Cùng đó, tỉnh sẽ thành lập 11 trạm đo mưa tại Trà Giác (Bắc Trà My), Trà Nam (Nam Trà My), Phước Mỹ, Phước Thành (Phước Sơn), Zuôih, Tà Bhing (Nam Giang), Bhalee, Dang, A Xan (Tây Giang), Sông Kôn (Đông Giang) và Phước Trà (Hiệp Đức).

Danh mục các trạm khí tượng thủy văn này được đầu tư từ Tiểu dự án "Đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên nước và tăng cường công tác điều phối việc vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và lưu vực sông Cả". Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập, dự án "Sửa chữa và nâng cao an toàn đập".

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ngành, huyện thị liên quan phối hợp với Tổng cục Khí tượng thủy văn triển khai việc thành lập các trạm thủy văn và trạm đo mưa trên địa bàn Quảng Nam.

Theo đề án "Hiện đại hóa ngành Khí tượng Thủy văn", đến năm 2030 sẽ nâng tổng số trạm tự động trên toàn mạng lưới đạt 95% đối với các trạm khí tượng, đo mực nước, đo mưa, đo gió trên cao và tối thiểu 40% đối với các trạm đo lưu lượng nước. Mục tiêu dự báo khí tượng thủy văn hằng ngày trong điều kiện thời tiết bình thường có độ tin cậy đạt 80 - 85%.

Minh Lâm