Long An sẽ nâng tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch lên 65%

Tài nguyên nước - Ngày đăng : 20:00, 13/12/2023

UBND tỉnh Long An vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Giải pháp cấp nước phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Theo đó, kế hoạch đề ra mục tiêu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ dân nông thôn ở Long An sử dụng nước sạch đạt 65% trở lên. Đồng thời, từng bước khắc phục các tồn tại, hạn chế trong hoạt động cấp nước nông thôn để hoạt động cấp nước ổn định, nề nếp, bền vững.

su-dung-nuoc-sach.png
Một lu đựng nước sinh hoạt tại một gia đình nông thôn ở huyện Tân Trụ, Long An. Ảnh: Sơn Trang

Theo UBND tỉnh Long An, đến nay, toàn tỉnh có khoảng 1.400 công trình cấp nước nông thôn; có trên 78% hộ dân nông thôn sử dụng nước máy. Tỷ lệ hộ dân nông thôn ở Long An sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 99% (mức trung bình cả nước là 97,1%), trong đó, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt khoảng 58%, thấp hơn so với trung bình cả nước là 68,2%.

Nguồn nước khai thác phục vụ cho cấp nước sinh hoạt nông thôn ở Long An phần lớn là từ nguồn nước ngầm và trên 95% công trình cấp nước nông thôn có quy mô nhỏ (dưới 150 hộ/công trình). Hiện nay, tỷ lệ hộ dân nông thôn của tỉnh Long An có nước máy rất cao nhưng không bền vững, hạng mục không đồng bộ, thiếu mặt bằng để cải tạo nâng cấp, nên hầu hết các trạm này chưa đạt chất lượng nước sạch theo quy chuẩn, chưa xây dựng và trình duyệt giá nước trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ để hạch toán giá nước theo quy định …

Hoàng Linh