Quảng Nam: Tỷ lệ che phủ rừng ở huyện Nông Sơn đạt 66,47%

Tài nguyên và phát triển - Ngày đăng : 08:30, 21/12/2023

Nhờ tập trung trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng, quản lý, bảo vệ, chăm sóc rừng trồng và rừng dự án, đặc biệt chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô. Tỷ lệ che phủ rừng của huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam đạt 66,47%; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 95%.

Chương trình trồng rừng gỗ lớn, chăm sóc diện tích rừng trồng qua các năm, ngành chức năng và các địa phương của huyện Nông Sơn đã hướng dẫn các hộ quản lý, chăm sóc rừng năm thứ 3 với 55,2ha, năm thứ 2 với 87,62ha. Tổ chức nghiệm thu, hỗ trợ 3 năm chăm sóc rừng gỗ lớn cho các hộ tham gia năm 2020.

che-phu-rung.jpg
Nhờ làm tốt công tác trồng, chăm sóc và phát triển rừng, tỷ lệ che phủ rừng ở huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam tăng

Ngoài ra, đối với kinh tế vườn và kinh tế trang trại, năm 2023 có 60 mô hình đề nghị được hỗ trợ với tổng kinh phí phân bổ 5,132 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh và địa phương.

Đến nay, đã giải ngân hỗ trợ cho 23 vườn với kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng gồm các hạng mục tập huấn, tuyên truyền, tham quan học tập kinh nghiệm và hỗ trợ xây dựng công trình cấp nước, hệ thống tưới, chỉnh trang cải tạo vườn, di dời chuồng trại...

Hoàng Linh