Bắc Giang ban hành kế hoạch “Tết trồng cây” năm 2024

Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 11:30, 23/01/2024

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản số 379/UBND-NN về việc tổ chức “Tết trồng cây” xuân Giáp Thìn năm 2024 gắn với triển khai Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức “Tết trồng cây” bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Thời gian tổ chức từ ngày 15/2 (tức ngày 6/1 âm lịch) đến ngày 8/3/2024 (tức 28/1 âm lịch).

23-cay.jpg
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản số 379/UBND-NN về việc tổ chức “Tết trồng cây” xuân Giáp Thìn năm 2024 gắn với triển khai Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh

Đối với việc triển khai Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, bảo vệ và phát triển rừng 2024, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư và người dân về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, gây rừng; tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhằm cụ thể hóa Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 và bảo vệ, phát triển rừng, tỉnh Bắc Giang xây dựng kế hoạch trồng rừng tập trung 9.500 ha, trồng rừng gỗ lớn là 1.619 ha, chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn 2.802 ha; trồng 6,4 triệu cây phân tán; chăm sóc rừng trồng 24.000 ha...

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chọn cây trồng rõ nguồn gốc, xuất xứ, phù hợp với điều kiện sinh thái tại địa phương để bảo đảm cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp; chuẩn bị cây giống đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, tăng tỷ lệ sử dụng giống cây mô, hom, cây rừng bản địa, cây đa tác dụng, cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu kết hợp dưới tán rừng; thực hiện chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng để cây trồng, rừng trồng phát triển tốt; chủ động phòng, chống rét, sương muối cho vườn ươm cây giống.

Hạ Vy