Sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Lào Cai, nhiều doanh nghiệp bị xử phạt nặng

Pháp luật môi trường - Ngày đăng : 08:30, 31/01/2024

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ra quyết định tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác khoáng sản, xử phạt tiền đối với những doanh nghiệp khai thác khoáng sản sai phạm tại địa bàn tỉnh Lào Cai.

Mới đây, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản đối với Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, có địa chỉ tại phường Bắc Cường, TP Lào Cai.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam bị xử phạt 50 triệu đồng do không nộp thiết kế mỏ đã phê duyệt cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Xử phạt 120 triệu đồng công ty này do đổ thải không đúng vị trí đã xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt theo giấy phép khai thác khoáng sản năm 2017. Cụ thể, công ty đang đổ thải trong lòng moong khai thác, không đúng với vị trí đổ thải theo thiết kế mỏ (vị trí được phê duyệt là 3 bãi thải ngoài khu vực cấp phép khai thác).

khai-thac-khoang-san.jpg
Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam 290 triệu đồng

Bên cạnh đó, Apatit Việt Nam cũng bị xử phạt 120 triệu đồng vì hành vi đổ thải không đúng vị trí đã xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt theo giấy phép Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp năm 2018. Cụ thể, Công ty đang đổ thải trong lòng moong khai thác, không đúng với vị trí đổ thải theo thiết kế mỏ (vị trí được phê duyệt là 1 bãi thải ngoài khu vực cấp phép khai thác).

Cũng liên quan tới hoạt động khoáng sản tại Lào Cai, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng vừa ra quyết định tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn 4,5 tháng đối với Công ty cổ phần khoáng sản Sông Đà Lào Cai (địa chỉ tại phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Lý do công ty này bị tước quyền khai thác khoáng sản do không nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản từ năm 2020 đến hết năm 2023.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu Công ty cổ phần khoáng sản Sông Đà Lào Cai phải xuất trình giấy phép khai thác khoáng sản cho Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản, công ty không được tiến hành các hoạt động ghi trong giấy phép.

Minh Lâm