Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 13/02/2024: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 19:46, 12/02/2024

Thời tiết Hà Nội ngày 13/02/2024 dự báo nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
12-tti.png
Ảnh minh hoạ

Trung tâm KTTV Quốc gia vừa đưa ra dự báo tình hình thời tiết ngày 13/2 khu vực Hà Nội và trên cả nước.

Dự báo thời tiết ngày 11/2 các khu vực trên cả nước:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 14-16 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 24-26 độ.
Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, phía Nam có nơi trên 17 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ.
Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm hửng nắng; phía Nam có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam 22-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, riêng miền đông có nơi trên 35 độ.
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Theo TTKTTVTW