Vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, một DN ở Lạng Sơn bị phạt 200 triệu đồng

Tài nguyên và phát triển - Ngày đăng : 18:30, 02/03/2024

Khai thác vượt 35,27% công suất được phép khai thác hàng năm được quy định trong Giấy phép khai thác khoáng sản, Công ty Cổ phần Võ Nói, đóng trên địa bàn thôn Cóc Dỹ, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) bị xử phạt 200 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Võ Nói với số tiền 200 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

2-ks.png
Ảnh minh hoạ

Theo Quyết định số 10/QĐ-XPHC, hành vi vi phạm hành chính của Công ty Cổ phần Võ Nói (thôn Cóc Dỹ, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng) là khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong Giấy phép khai thác khoáng sản.

Cụ thể, theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 58/GP-UBND ngày 17/8/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn, công suất khai thác đá là 130.000 m3 nguyên khai/năm, sản lượng khai thác đá năm 2023 là 175.851 m3 đá nguyên khai, vượt 45.851 m3 so với sản lượng được phép khai thác, tương đương với tỷ lệ vượt là 35,27%; Quy định tại điểm c khoản 3 Điều 41 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 2 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ.

Áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ; điểm c khoản 3 Điều 41 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 18 Điều 2 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ, hành vi này của Công ty bị phạt tiền với số tiền 200 triệu đồng.

Mai Hạ