Sẽ xây dựng trên 10 Thông tư để hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách tiền lương mới

Môi trường xã hội - Ngày đăng : 08:00, 03/03/2024

Theo đại diện Bộ Nội vụ cho biết, sẽ xây dựng trên 10 Thông tư để hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách tiền lương mới từ 1/7/2024.

Trả lời tại họp báo Chính phủ cuối chiều 2/3, Quyền vụ trưởng Vụ Tiền lương Bộ Nội vụ Nguyễn Bích Thu cho biết, thực hiện Nghị quyết 27 Trung ương khóa 12 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Kết luận 64 của Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 và Nghị quyết 104 của Quốc hội, Thủ tướng đã ban hành ngay Quyết định 135 về kế hoạch triển khai thực hiện cải cách tiền lương.

Trong đó, Thủ tướng quy định rõ nhiệm vụ, nội dung cụ thể, phân công công việc cho các bộ ngành, địa phương để thực hiện tốt nhất nội dung nghị quyết và đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

cai-cach-tien-luong.jpg
Từ ngày 1/7, cải cách tiền lương sẽ diễn ra, lương công chức, viên chức được điều chỉnh phù hợp hơn so với hiện nay.

Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước, chủ trì tham mưu một số việc. Cụ thể là xây dựng tờ trình để báo cáo Bộ Chính trị các nội dung cụ thể về chế độ tiền lương mới. Đồng thời, nêu các tác động khi cải cách tiền lương đối với chính sách BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công, các trợ cấp xã hội.

"Đây là các báo cáo Bộ Nội vụ triển khai ngay, tập trung làm sớm để báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến. Đến nay, Bộ đã xây dựng hoàn tất tờ trình và đang hoàn tất hồ sơ, trình các cấp có thẩm quyền trước khi xin ý kiến Bộ Chính trị. Sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến sẽ là cơ sở cho các cơ quan của Đảng, Chính phủ, Quốc hội để ban hành văn bản", bà Thu thông tin.

Cụ thể, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; Quốc hội sẽ có Nghị quyết của ban Thường vụ Quốc hội về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ công chức viên chức của các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Tòa án, Viện Kiểm sát, Kiểm toán Nhà nước; cơ quan Đảng sẽ có quyết định của Ban Bí thư về chế độ tiền lương mới đối cơ cán bộ công chức viên chức của cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội.

Đại diện Bộ Nội vụ thông tin, sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, các cơ quan sẽ ban hành các văn bản, đồng thời sẽ có trên 10 thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách cải cách tiền lương mới.

Minh Châu