Thái Nguyên: Huyện Phú Lương chú trọng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 08:30, 16/03/2024

Huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đang gấp rút hoàn thiện tiêu chí về môi trường chưa đạt, để huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trong năm nay.

Huyện Phú Lương có 13/13 xã đạt chuẩn NTM, 2 thị trấn Đu và Giang Tiên đang xây dựng đô thị văn minh. Trong đó, tiêu chí môi trường tại các xã đều đạt và vượt so với quy định. Các địa phương đang tiếp tục nâng cao tiêu chí về môi trường, với mục tiêu ngày nâng cao chất lượng môi trường sống của nhân dân.

Đơn cử như tại thị trấn Đu, ngay từ khi triển khai xây dựng đô thị văn minh, địa phương đã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, triển khai kế hoạch phân loại, thu gom và xử lý rác, nhất là rác thải rắn. Đến nay, tỷ lệ thu gom rác thải của thị trấn đạt 93%, gần 70% hộ dân thực hiện phân loại rác tại nguồn, nhân dân tích cực tham gia các phong trào chung tay xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

tieu-chi-moi-truong.jpg
Người dân xã Yên Lạc (Phú Lương) thường xuyên tham gia dọn dẹp đường làng, ngõ xóm và trồng cây xanh

Ông Lê Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đu cho biết: Qua rà soát, địa phương đã cơ bản đạt tiêu chí về số 3 về môi trường và an toàn thực phẩm đô thị trong xây dựng đô thị văn minh. Hiện nay thị trấn tiếp tục nâng cao tiêu chí này bằng việc chỉ đạo các tổ chức đoàn thể triển khai mô hình, các làm hay trong phân loại, thu gom, tái chế rác thải. Một số mô hình mà các đoàn thể của thị trấn đang thực hiện thành công và được nhân rộng như: Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh; tuyến phố văn minh đô thị; cuộc vận động "5 không 3 sạch"; ra quân vệ sinh đường giao thông, nhà văn hóa...

Đối với tiêu chí số 7 về môi trường trong xây dựng huyện NTM, hiện nay Phú Lương đạt 6/8 chỉ tiêu gồm: Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn (vượt 40% so với yêu cầu); Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó tỷ lệ đất trồng cây xanh trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tối thiểu là 10% diện tích toàn khu; Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định; Tỷ lệ điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện có hạ tầng về bảo vệ môi trường theo quy định; có kế hoạch/đề án kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ chất lượng nước; Phục hồi cảnh quan, cải tạo hệ sinh thái ao hồ và các nguồn nước mặt trên địa bàn huyện; Cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn huyện đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn.

2 tiêu chí còn thiếu là: Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤50% tổng lượng phát sinh; chỉ tiêu về công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất trên 200m³/ngày đêm.

Để hoàn thiện các tiêu chí, UBND huyện Phú Lương đưa ra môt số giải pháp như: Mở rộng địa bàn thu gom và tăng tần suất thu gom, xử lý rác tại 15/15 xã, thị trấn (hiện nay mới đạt 14/15 xã, thị trấn); xây dựng lò đốt rác và các công trình phụ trợ khu xử lý rác thải tại xã Yên Lạc; bổ sung thêm 2 xe ô tô chuyên dụng chở rác. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để nhân dân chung tay thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải đúng quy định.

Huyện cũng đang triển khai 2 dự án khu dân cư Thành Nam 1 và Thác Lở (thị trấn Đu), trong đó bao gồm 2 công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung. Dự án Khu dân cư Thác Lở sau khi hoàn thiện sẽ có công trình xử lý nước thải dự kiến công suất trên 200m³/ngày đêm...

Đồng chí Hoàng Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lương cho biết: Chỉ tiêu 7.4 (tiêu chí số 7 môi trường) yêu cầu có công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất từ 200m³/ngày đêm trở lên đã được điều chỉnh thành có công trình xử lý nước thải sinh hoạt áp dụng biện pháp phù hợp theo Quyết định số 211/QĐ-TTg, ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Do đó, UBND huyện đang tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ, ngành liên quan hướng dẫn việc hoàn thiện chỉ tiêu này theo đúng quy định.

Huyền Trang