Đồng Nai: Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện Xuân Lộc đạt 100%

Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 10:30, 29/03/2024

Khối lượng chất thải sinh hoạt được người dân trên địa bàn huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đăng ký với các hợp tác xã thu gom, vận chuyển về xử lý tại đơn vị xử lý rác khoảng 95 tấn/ngày.

Theo thống kê, đến nay, trên địa bàn huyện Xuân Lộc, tỷ lệ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đạt 100%.

Mỗi ngày, khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh trên toàn địa bàn huyện khoảng 110 tấn/ngày, bao gồm chất thải được thu gom và chất thải hộ dân đăng ký tự xử lý. Trong đó, khối lượng chất thải sinh hoạt được người dân đăng ký với các hợp tác xã thu gom, vận chuyển về xử lý tại đơn vị xử lý rác khoảng 95 tấn/ngày. Khối lượng rác người dân tự xử lý bằng cách tận dụng cho chăn nuôi hoặc ủ phân bón cho cây trồng khoảng 12 tấn/ngày. Chất thải tái chế được người dân thu hồi và bán cho các cơ sở thu mua phế liệu khoảng 3 tấn/ngày.

xu-ly-rac.jpg
Ảnh minh họa.

Huyện tiếp tục triển khai công tác phân loại chất thải rắn tại nguồn; thu gom và quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại và không nguy hại đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn huyện; phân loại chất thải rắn tại nguồn. Bên cạnh đó, ngành chức năng của huyện tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trại chăn nuôi trên địa bàn huyện để góp phần quản lý, bảo vệ môi trường tốt hơn; phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm vất rác thải không đúng nơi quy định...

Minh Châu