Yên Bái: Xử phạt gần 1,2 tỷ đồng đối với Công ty cổ phần Thịnh Đạt vì vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và khoáng sản

Pháp luật môi trường - Ngày đăng : 16:18, 01/04/2024

Với hành vi đổ đất, đá sai quy định tại mỏ khai thác chì, kẽm Trống Páo Sang; xả nước thải từ quá trình khai thác chì, kẽm với lưu lượng 130m3/ngày đêm, có thông số chì vượt 3.04 lần, thông số sắt vượt 2,33 lần theo Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp,... Công ty cổ phần Thịnh Đạt bị xử phạt gần 1,2 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động 4,5 tháng.

Ngày 29/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ra Quyết định 467/QĐ-XPHC đối với Công ty cổ phần Thịnh Đạt, địa chỉ trụ sở chính tại tổ 5, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1 tỷ 166 triệu đồng do có nhiều sai phạm về lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; bảo vệ môi trường, đất đai...

Theo đó, UBND tỉnh Yên Bái xử phạt 310 triệu đồng do mỏ chì kẽm Trống Pá Sang xả thải từ quá trình khai thác với lưu lượng 100m3/ngày đêm, có thông số Chì và Sắt vượt 2,33 lần so với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải Công nghiệp.

Xử phạt 310 triệu đồng nhà máy này trong quá trình hoạt động xả nước thải từ quá trình tuyển quặng chì kẽm do có lượng pH10,75 nằm ngoài ngưỡng so với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải Công nghiệp.

khoang-san.jpg
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Yên Bái xử phạt Công ty này 140 triệu đồng vì sai phạm quan trắc môi trường không đầy đủ theo nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại nhà máy tuyển quặng chì kẽm.

Xử phạt 120 triệu đồng do đơn vị này không lắp đặt trạm cân tại các kho chứa, nơi vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin.

Tiếp đó, UBND tỉnh xử phạt 90 triệu Công ty Cổ phần Thịnh Đạt vì không phân loại chất thải nguy hại theo mã, danh mục, còn để lẫn chất thải nguy hại lẫn chất thải rắn công nghiệp thông thường trong kho lưu trữ chất thải rắn nguy hại tại mỏ chì kẽm Trống Pá Sang.

Xử phạt 70 triệu đồng do đơn vị này không thực hiện đúng, đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đổ đất, đá thải sai quy định).

Cuối cùng xử phạt công ty này 30 triệu đồng vì không thu gom, lưu trữ chất thải nguy hại còn để phế thải dính dầu mỡ ngoài trời.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, UBND tỉnh Yên Bái ra quyết định đình chỉ hoạt động 4,5 tháng đối với mỏ chỉ kẽm Trống Pá Sang để khắc phục những hậu quả do những sai phạm trong quá trình hoạt động.

Minh Lâm