[Infographics] Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Tài nguyên và phát triển - Ngày đăng : 02:00, 11/02/2022

Moitruong.net.vn – Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030, gia tăng diện tích các hệ sinh thái tự nhiên được bảo vệ, phục hồi.

Đa dạng sinh học được bảo tồn, sử dụng bền vững nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội theo định hướng nền kinh tế xanh, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo TTXVN/Vietnam+