Địa phương đầu tiên ở Quảng Nam xin triển khai dự án điện gió công suất 500MW

Tài nguyên và phát triển - Ngày đăng : 00:30, 09/05/2022

Moitruong.net.vn – Huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam vừa có tờ trình xin triển khai dự án điện gió với quy mô công suất khoảng 500MW, tương đương đầu tư 100 turbin.

Chiều 5/5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã ký văn bản về việc tham mưu giải quyết đề nghị xin chủ trương thống nhất tiếp nhận dự án điện gió tại huyện Tây Giang.

Theo nội dung tờ trình của Huyện ủy Tây Giang gửi Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, qua khảo sát, nghiên cứu đánh giá bước đầu cho thấy trên địa bàn huyện Tây Giang có tiềm năng gió rất lớn, hướng gió chính là gió Tây xuất hiện thường xuyên với vận tốc 6,5m/s đến 7,8m/s, cần được đầu tư xây dựng, khai thác điện gió.

Tây Giang là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xin chủ trương đầu tư dự án điện gió

Đây là dự án được Chính phủ khuyến khích đầu tư phát triển nhằm khai thác có hiệu quả năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và đảm bảo môi trường. Với kết quả khảo sát này, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Giang đề nghị Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất chủ trương cho huyện Tây Giang tiếp nhận dự án điện gió.

Địa điểm được chọn để triển khai tại thôn Cha’nốc (xã Ch’ơm) với quy mô công suất khoảng 500MW, tương đương đầu tư 100 tuabin gió, diện tích quy hoạch sử dụng đất trên 400 ha, không ảnh hưởng đến rừng phòng hộ.

Huyện ủy Tây Giang cam kết, nếu được thống nhất, huyện này sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai các bước, thủ tục tiếp theo và lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, nhà thầu có năng lực, uy tín, kinh nghiệm đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Sau khi nhận tờ trình của Huyện ủy Tây Giang, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam nghiên cứu, đánh giá tác động môi trường, khả năng đầu tư dự án điện gió ở huyện miền núi này.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Công thương chủ trì cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở NN-PTNT, UBND huyện Tây Giang và các đơn vị liên quan rà soát, xem xét, đánh giá khả năng đầu tư dự án điện gió tại thôn Cha’nốc.

Các đơn vị tổng hợp, tham mưu dự thảo văn bản của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định. UBND tỉnh Quảng Nam cũng có ý kiến giao UBND huyện Tây Giang chịu trách nhiệm phối hợp, cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu cho Sở Công thương theo yêu cầu.

Vũ Thành

Vũ Thành