Đồng Nai giám sát, bảo tồn đàn voọc Chà Vá chân đen ở núi Chứa Chan

Tài nguyên và phát triển - Ngày đăng : 13:00, 28/05/2022

Moitruong.net.vn – Voọc Chà Vá chân đen là một trong những loài động vật nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Để bảo tồn loài voọc Chà Vá chân đen tại núi Chứa Chan, ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đã đề ra các giải pháp cấp thiết.

Voọc Chà Vá chân đen là một trong những loài động vật nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ngày 27/5, UBND tỉnh Đồng Nai cho hay vừa ra quyết định phê duyệt kết quả thực hiện dự án “Điều tra, phân bổ tình trạng, cấu trúc đàn, đặc điểm sinh thái, chương trình giám sát loài chà vá chân đen ở núi Chứa Chan” do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đồng Nai chủ trì.

Kết quả điều tra xác định một quần thể voọc chà vá chân đen tại núi Chứa Chan (huyện Xuân Lộc) gồm 7 đàn với khoảng 159-192 con. Các con voọc phát triển khá tốt, đang trong thời kỳ gia tăng số lượng. Mỗi đàn đều ghi nhận con đực và cái trưởng thành, bán trưởng thành, con non loại 1, 2 và con mới sinh. Quá trình nghiên cứu cũng ghi nhận hiện tượng tách, nhập đàn.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng xác định được 154 loài thực vật là thức ăn của chà vá chân đen, chiếm 48,7% tổng số loài thực vật trong khu vực điều tra. Không ghi nhận voọc ăn vỏ cây, động vật và côn trùng…

Voọc Chà Vá chân đen là một trong những loài động vật nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Để bảo tồn loài voọc Chà Vá chân đen tại núi Chứa Chan, ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đã đề ra các giải pháp cấp thiết. Trong đó, xây dựng mục tiêu kế hoạch bảo tồn giai đoạn 2022 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 với các nhiệm vụ cụ thể về quản lý, bảo tồn, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực.

Linh Hoa

Linh Hoa