Khánh Hòa: Dự án Hồ chứa nước sông Chò 1 nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ

Tài nguyên và phát triển - Ngày đăng : 01:00, 22/05/2022

Moitruong.net.vn – Các sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh Khánh Hòa cần quản lý chặt hoạt động tận dụng, tận thu gỗ, lâm sản ngoài gỗ (tạm gọi chung là tận thu lâm sản), tập trung thi công, tháo gỡ các khó khăn để Dự án Hồ chứa nước sông Chò 1 đạt tiến độ đề ra.

Đó là chỉ đạo của ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại buổi kiểm tra thực địa và làm việc về Dự án Hồ chứa nước sông Chò 1 mới đây.

Cũng tại đây, ông Trần Minh Thu – Chi cục Phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, thực hiện dự án Hồ chứa nước sông Chò 1, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã tiến hành đấu giá việc tận thu lâm sản đối với diện tích rừng bị ảnh hưởng ở khu vực lòng hồ, cụ thể là khoảng 180ha rừng trồng và 270ha rừng tự nhiên. Hoạt động xác định trữ lượng, tính toán mức giá khởi điểm và đưa ra đấu giá, quản lý quá trình tận thu lâm sản được thực hiện chặt chẽ. Đối với trữ lượng rừng, trước khi khai thác, cơ quan chức năng tiến hành thiết kế đặc điểm rừng khu vực tận thu để xác định cơ bản số lượng cây, gỗ, củi… Bản thiết kế này được một đơn vị chuyên môn khác thẩm định. Sau khi xác định sơ bộ trữ lượng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ khai thác tận thu, trên cơ sở đó Sở Tài chính tiến hành định giá và đưa ra đấu giá. Đơn vị trúng thầu sẽ tiến hành khai thác, cơ quan kiểm lâm xác nhận nguồn gốc lâm sản, làm căn cứ cho đơn vị trúng thầu tiêu thụ lâm sản.

Đơn vị chủ rừng – Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương luôn cử lực lượng túc trực, giám sát thường xuyên nhằm đảm bảo đơn vị trúng thầu tận thu rừng trong phạm vi được phép. UBND tỉnh cũng thành lập đội kiểm tra công tác tận thu lâm sản trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và khu vực trong phạm vi lòng hồ chứa nước sông Chò 1 nói riêng. Lực lượng kiểm lâm không chỉ xác nhận nguồn gốc lâm sản tận thu mà còn thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình tận thu lâm sản.

Thi công đường vận hành tại dự án Hồ chứa nước sông Chò 1

Được biết, đến nay, việc tận thu lâm sản đối với 180ha rừng trồng đã thực hiện xong. Trong số 270ha rừng tự nhiên, đến tháng 3-2022 đã hết thời hạn khai thác nhưng vẫn còn rừng. UBND tỉnh đã thống nhất kéo dài thời hạn tận thu đến hết tháng 8 năm nay. Trên cơ sở thống nhất của tỉnh, đơn vị trúng đấu giá tiếp tục tận thu lâm sản, hiện còn khoảng 50ha và dự kiến hoàn thành trong thời hạn được gia hạn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 (Ban 7), đơn vị chủ đầu tư dự án Hồ chứa nước sông Chò 1, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành. Về thi công xây dựng, đơn vị đã thực hiện một số hạng mục của dự án. Ban 7 đã kiến nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng cũng như thu hồi phần đất chồng lấn với Công ty Cổ phần Nông nghiệp sạch Khánh Hòa để thực hiện dự án.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, đơn vị được giao thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đến nay, dự án đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ban đã bàn giao mặt bằng các hạng mục chính của công trình cho chủ đầu tư. Phần diện tích còn lại trong lòng hồ, đơn vị tận thu lâm sản đang tiến hành tận thu và sẽ bàn giao trước ngày 30-11. Đối với phần đất làm tuyến đường vận hành chồng lấn với đất của Công ty Cổ phần Nông nghiệp sạch Khánh Hòa, hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã lập hồ sơ bản đồ trích đo trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

Tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Thiệu nhấn mạnh: “Hồ sông Chò 1 là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh, cần phải được triển khai theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo mục tiêu bắt đầu tích nước vào tháng 9-2023 và hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối năm 2023”. Để tháo gỡ các khó khăn hiện nay, ông Đinh Văn Thiệu giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng theo quy định; tiến hành thẩm định hồ sơ bản đồ trích đo phần chồng lấn với Công ty Cổ phần Nông nghiệp sạch Khánh Hòa theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, quản lý tốt hoạt động tận thu lâm sản đảm bảo đúng khối lượng, đúng phạm vi khai thác và đúng tiến độ đề ra.

Vũ Thành

Vũ Thành