Gây ô nhiễm môi trường 2 cơ sở chế biến mủ cao su bị xử phạt 664 triệu đồng

Ô nhiễm môi trường - Ngày đăng : 13:54, 02/11/2017

(Moitruong.net.vn) – UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở thu mua, chế biến mủ cao su là Công ty TNHH MTV Thanh Đức Đắk Nông do ông Trương Thanh Đức làm Giám đốc và Công ty TNHH MTV cao su Tư Hến Đắk Nông do bà Trần Thị Mỹ Dung làm Giám đốc. Tổng số tiền phạt là 664.608 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động của 02 cơ sở trong thời gian 09 tháng kể từ ngày 01/12/2017.

2 cơ sở chế biến mủ cao su hoạt động gây ô nhiễm môi trường – Ảnh minh họa

2 công ty này đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường thuộc danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như sau: Không xây dựng kế hoạch xử lý triệt để ô nhiễm môi trường đối cơ sở thuộc danh mục cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, quy định tại điểm b, khoản 7, Điều 19 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí trong và ngoài cơ sở sản xuất, gây ô nhiễm môi trường kéo dài, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.Cụ thể đã thực hiện hành vi vi phạm xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải (có thông số chỉ tiêu COD trên 10 lần) ra ngoài môi trường, gây ô nhiễm môi trường đất, nước xung quanh, quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 19 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Yêu cầu Công ty TNHH MTV cao su Tư Hến Đắk Nông và Công ty TNHH MTV Thanh Đức Đắk Nông nghiêm chỉnh chấp hành các nội dung xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường. Trước thời hạn 15 ngày làm việc kể từ thời điểm hết thời hạn đình chỉ hoạt động yêu cầu 02 Công ty báo cáo kết quả khắc phục hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường gửi về UBND tỉnh Đắk Nông (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để kiểm tra, xác nhận trước khi hoạt động trở lại.

Theo ĐNP