2022 là năm nóng nhất ở Tây Ban Nha

Tây Ban Nha trải qua năm nóng nhất lịch sử
Theo dữ liệu này được ghi chép từ trước đến nay, năm 2022 là năm nóng nhất ở Tây Ban Nha. Nền nhiệt tăng liên tục trong các đợt nắng nóng liên tiếp từ tháng 5 đến tháng 10/2022, với nhiệt độ tăng vọt trên 40 độ C trên khắp các khu vực rộng lớn của đất nước.