22 hồ thủy điện đang tiến hành xả qua tràn

(Moitruong.net.vn) – Tính đến sáng ngày 12/12/2017, cả nước có 152 hồ cập nhật thông tin, với 22 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Duyên Hải miền Trung, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Bắc Bộ dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.

Hiện nay, có 22 hồ chứa thủy điện đang tiến hành xả qua tràn – Ảnh minh họa

Tại khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ: Có 11 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Vĩnh Sơn C: 14/8; Vĩnh Sơn B: 35/26; Vĩnh Sơn A: 22/32; Ka Nak: 35/57; An Khê: 40/88; Sông Hinh: 100/104; Sông Ba Hạ: 100/507; Sông Tranh 2: 101/299; Đak Mi 4a: 42/148; Đakđrinh: 29/84; Vĩnh Sơn 5: 28/83; Có 02 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Sông Giang 2: 25/25; La Hiêng 2: 65/85

Tại khu vực Tây Nguyên (55 hồ): Có 04 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Buôn Kuốp: 218/542; Srepok 3: 177/624; Srepok 4: 100/594; Đa Nhim: 25/39; Hòa Phú: 132/552; Có 03 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đrây H’linh 1: 500/740; ĐăkSrông 3A: 220/448; ĐăkSrông 3B: 330/460

Còn tại khu vực Bắc Trung Bộ (15 hồ):Có 01 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Bình Điền: 59/123; Hồ Chi Khê vận hành theo quy trình liên hồ xả nước qua tràn do chưa chạy máy phát điện, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): 111/111.

Hồ chứa tại khu vực Bắc Bộ và Đông Nam Bộ vận hành bình thường.

Thiên Bình