4 nhóm vấn đề

Diễn đàn Tổng biên tập 2023: Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam gợi mở 4 nhóm vấn đề thảo luận
Mở đầu phiên thảo luận tại Diễn đàn Tổng biên tập 2023 do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì giao báo Nhà báo & Công luận tổ chức, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam gợi mở 4 nhóm vấn đề thảo luận tại Diễn đàn.