5 mức độ

Bổ sung F0 không triệu chứng vào phần phân loại mức độ bệnh COVID-19
Moitruong.net.vn – Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, bệnh COVID-19 được phân thành 5 mức độ gồm: không có triệu chứng lâm sàng; mức độ nhẹ; mức độ trung bình; mức độ nặng; mức độ nguy kịch.