60 năm phong trào

60 năm phong trào Thanh niên xung phong tình nguyện Tháng 8 Thủ đô: Sáng mãi tinh thần Hà Nội vì cả nước - cả nước vì Hà Nội
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống phong trào TNXP tình nguyện Tháng 8 Thủ đô, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: lực lượng TNXP đã đóng góp quan trọng trong lịch sử Thủ đô, thể hiện sinh động, tinh thần, bản lĩnh, trách nhiệm của thanh niên Việt Nam nói chung và của Hà Nội nói riêng, sẵn sàng gác bỏ quyền lợi riêng tư, làm sáng tinh thần Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội.