7 nhiệm vụ trọng tâm

Bộ Chính trị nêu 7 nhiệm vụ nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Moitruong.net.vn – Thay mặt Bộ Chính trị, ngày 18/5, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận.