90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Vai trò lãnh đạo của Đảng – Thước đo thành công trong phát triển kinh tế
Moitruong.net.vn – Qua 90 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nước ta đã có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và quốc tế.