Bộ công thương

6 nhóm giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa nắng nóng
Để chuẩn bị cho công tác cung ứng điện năm 2024, Bộ Công Thương đã phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 với kịch bản điều hành theo dự báo nhu cầu phụ tải tăng trưởng 9,15%.