Bộ Tài nguyên và Môi trường\

Đà Nẵng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo xả nước hợp lý từ các hồ chứa thủy điện bảo đảm cấp nước cho hạ du trong mùa cạn
Đà Nẵng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp tục giám sát chặt chẽ, đôn đốc các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn vận hành theo đúng Quy trình 1865 để đảm bảo cấp đủ nước cho sinh hoạt và sản xuất ở vùng hạ du lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đến cuối mùa cạn năm nay.