Hội nghị Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu

Hơn 20.000 cây gỗ lớn được trồng để ứng phó với biến đổi khí hậu
Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới trồng cây (21/03/2023), Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia đã triển khai trồng gần 19.500 cây thuộc 24 loài gỗ quý, phủ xanh hơn 18 ha rừng đặc dụng.