Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia trồng hơn 25 ngàn cây giống gỗ lớn hưởng ứng Tết trồng cây
Sau khi nhận được hơn 25 ngàn cây giống gỗ lớn từ cộng đồng, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia đã triển khai trồng tại Vườn Quốc Gia Bến En, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên (Thanh Hóa) và Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).