An ninh tài nguyên nước

Trưng cầu dân ý về dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
Sau 2 lần chỉnh sửa, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước trước khi trình Chính phủ xem xét, trình Quốc hội cho ý kiến. Đây là dự án Bộ Tài nguyên và Môi trường được Chính phủ giao chủ trì xây dựng.