an toàn vệ sinh thú y

Kiên Giang: Nuôi yến tràn lan gây ô nhiễm môi trường
Trong đó, 1.028 nhà xây dựng kiên cố nuôi, 906 nhà cải tạo bên trong, nâng tầng để nuôi yến, 183 nhà tiền chế nuôi chim yến. Địa bàn nuôi chim yến nhiều nhất là thành phố Rạch Giá với trên 657 hộ nuôi chim yến. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có huyện Tân Hiệp là đã kiểm tra, hướng dẫn cho 49 hộ nuôi chim yến, ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thú y và điều kiện môi trường.