bac dao lu dong

Việt Nam theo dõi sát diễn biến siêu bão Mawar
Siêu bão Mawar tại Thái Bình Dương sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc. Cơ quan khí tượng Việt Nam đang theo dõi sát diễn biến siêu bão này.