Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh: Ra mắt Bản đồ cập nhật dịch bệnh COVID-19
Moitruong.net.vn – Tỉnh Bắc Ninh ra mắt Bản đồ cập nhật dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn (bandocovid.bacninh.gov.vn). Giúp người dân theo dõi tổng thể về tình hình dịch bệnh, thông tin dịch tễ chi tiết của các ca bệnh F0, F1, F2, khu vực nhà bệnh nhân nhiễm Covid-19, nơi bệnh nhân đã từng đến,…