bản đồ số phòng chống cháy rừng

Vườn Quốc gia U Minh Thượng xây dựng bản đồ số phòng chống cháy rừng
Moitruong.net.vn – Trước dự báo tình hình nguy cơ cháy rừng cao, để kịp thời phát hiện, phòng cháy chữa cháy rừng hiệu quả, Ban quản lý Vườn Quốc gia U Minh Thượng chủ động thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2020 – 2021 với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt.