bắn pháp hoa

Phú Thọ: Tổ chức bắn pháo hoa chào đón Tuần Du lịch Thanh Thuỷ - Mùa Thu năm 2022
Các hoạt động trong Tuần Du lịch Thanh Thuỷ - Mùa Thu năm 2022 được diễn ra trong thời gian bốn ngày, từ 1/9 đến ngày 4/9. Đặc biệt, sẽ tổ chức bắn pháo hoa để chào đón.