Báo cáo kinh tế thường niên

Tháo điểm nghẽn để phát triển Đồng bằng sông Cửu Long trước biến đổi khí hậu
Theo Báo cáo Kinh tế Thường niên Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2022 (AMDER 2022), khu vực này đang phải đối diện nhiều thách thức lớn nằm ở ba phương diện: kinh tế, xã hội và môi trường.