bảo đảm quốc phòng

Kinh tế biển trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của đất nước – Bài 2: Hướng tới phát triển bền vững
Moitruong.net.vn – “Trước những yêu cầu đặt ra, đòi hỏi chúng ta phải phát triển đồng bộ, từng bước hình thành khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị sinh thái ven biển; phát triển các vùng biển dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên, hài hoà giữa bảo tồn và phát triển; bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững, xây dựng văn hoá biển và bảo đảm quốc phòng, an ninh”, đó là khẳng định của Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tại Diễn đàn “Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2022.”