bão đổ bộ miền trung

Ba kịch bản bão số 13 đổ bộ
Moitruong.net.vn – Cơn bão số 13 diễn biến rất phức tạp, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia đưa ra ba kịch bản về hướng di chuyển của cơn bão này.