bão Ketsana

Điểm tên những siêu bão đổ bộ vào Việt Nam trong 20 năm qua
Bão số 4 (tên quốc tế là Noru) vừa đổ bộ vào miền Trung nước ta. Đây là cơn bão được dự báo là nguy hiểm nhất trong vòng 20 năm qua. Trước Noru, Việt Nam từng phải chống chịu với rất nhiều siêu bão gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản.