Bảo tàng Lịch sử - Tự nhiên Thụy Điển

Những hiểm họa khôn lường từ các vụ cháy rừng
Một trong những nguyên nhân khiến các vụ tuyệt chủng diễn ra là do các trận cháy rừng tại các vùng đất ngập nước rộng lớn ngày càng gia tăng.